Sbíráme víčka pro Filípka

Sbíráme víčka pro Filípka

Jak mohu konkrétně pomoci?

Vážený pane, paní
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o finanční podporu na léčbu našeho syna Filípka.
Velkou finanční zátěží je pro nás pravidelný měsíční nákup léků, jednorázových plen a plat za asistenta, což je celkem 15 000,- Kč měsíčně.
Velmi uvítáme i pomoc pro shromáždění finančních prostředků na pobyt v léčebně v Adeli centru v Pieštanech, kde dosahují velmi dobrých výsledků při léčbě postižených dětí.
Za Váš dar v celkové hodnotě nad 5 000,- Kč Vám můžeme nabídnout umístění loga Vaší společnosti na našich webových stránkách a propagaci na FB stránkách.
Můžete nám darovat i věcný dar.

Srdečně děkujeme všem sponzorům přátelům,  podporovatelům i dobrovolníkům, za morální a veškerou další pomoc.

Jakou Filípek aktuálně potřebuje pomoc

Tímto si dovolujeme oslovit každého, kdo může přispět jakoukoliv částkou, nebo může pomoci sehnat potřebné finanční prostředky, aby se Filípkův stav mohl co nejvíc zlepšit.

  • výdaje na léčbu pomocí  aminokyselinových preparátů  :  6 000,- Kč na měsíc
  • anthroposofické preparáty (na léčbu očních nervů a nervové soustavy) : 1 000,- Kč měsíčně
  • plat asistenta a ergoterapeuta okolo 2500,- Kč měsíčně
  • výdaje za dopravu:  2-3 000,- Kč měsíčně
  • speciální počítač pro handicapované okolo 20 000kč
  • doplňky k počítači
  • program Mentio pro zrakovou stimulaci a tréning kongnitivních funkcí okolo 15 000kč
  • léčebna Adeli centrum Pieštany 128 000kč
  • inkontinenční pleny a hygienické potřeby: 3 000,- Kč měsíčně
  • další pomůcky potřebné k rehabilitaci

Sponzorské dary

V případě poskytnutí daru, může takový dárce, ať již fyzická či právnická osoba, tento dar uplatnit jako položku snižující základ daně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Na Váš dar v jakékoli hodnotě můžeme vystavit darovací smlouvu. Finanční částku nám můžete předat v hotovosti, nebo poslat na účet.

Bankovní spojení č.ú. 35-6119680207/0100

Děkujeme všem dárcům.

Pokud nám chcete pomoci, kontaktujte nás na tel.: 731 486 555 - Hurdálková Tereza

Jako variabilní symbol můžete uvést Vaše tel.číslo.

Na požádání Vás budeme informovat, jakým způsobem jsme využili Váš dar pro našeho syna a zašleme kopii faktury.

 

 

 

Imuregen   kimberly   blesk  ziv-det

 

Děkujeme dárcům