Naše rodina a situace před onemocněním

  Filípek Kněžourek se narodil 30.3.2005. Má o deset let staršího bratra Michala, maminku Terezu a tatínka Vítězslava.

Ve druhém dnu svého života byl Filípek operován z důvodu vrozené vývojové vady dýchacího ústrojí: Trachealstenózy. Následně po operaci do svých 6-ti let byl Filípek z respiračního hlediska i při tělesné námaze téměř bez obtíží. Objevovaly se fáze se symptomy laryngitidy a bylo diagnostikováno astma bronchiale.

 Filípek se projevoval vždy velmi osobitě :-) Je to klučina, který přesně ví co chce a půjde zatím dokud to nedostane. Miloval výlety do přírody, dokázal pojmenovat všechna zvířata, rostliny, auta, perfektně ovládal počítačové hry - tak jako mnoho jiných dětí v jeho věku. Rád trávil čas s rodiči, prarodiči nebo s kamarády ve školce či na zahradě. Každý den jsme trávili venku, jezdili jsme na kole, chodili na tůry, v zimě sáňkovali, bruslili, žili jsme pohodový, normální život. Bydlíme v Hronově v domě se zahradou společně s dalšími 5 rodinami.

Srpen 2011 a následující měsíce

 16.srpna v roce 2011 jsme autem vyrazili na dovolenou k moři. Již po třetí jsme se vraceli na krásné a klidné místo v Chorvatsku na ostrov Raab. Tentokrát jsme jeli na dovolenou jenom s naším mladším tehdy 6-ti letým synem Filípkem. Cesta probíhala normálně až do okamžiku, kdy jsme na rakouské dálnici zastavili za účelem si trochu odpočinout, občerstvit se a dojít si na wc....

 V tu chvíli, v jediném osudovém okamžiku se stalo to, že náš Filípek náhle začal těžce lapat po vzduchu, začal se dusit... přestal dýchat, došlo k náhlé zástavě oběhu, upadl do bezvědomí a nejevil žádné známky života. Okamžitě jsme začali s resustitací zavolali RZP. Shodou okolností na stejném parkovišti byla zdravotní sestra a lékař, kteří okamžitě pomohli s oživováním. Po 20 ti minutovém dýchání z úst do úst a masáží srdce začal Filípek znovu dýchat a dokonce se probral k vědomí. Mezitím dorazila záchranná služba a Filípek byl odvezen na ARO do nedaleké nemocnice v rakouském Grazu.

 To co následovalo další dny, se dá posat jedině jako těžká noční můra, ze které se nelze probudit. Filípek upadnul do těžkého komatu a všechny snahy o probuzení se míjely účinkem. Během několika málo dní došlo k rozsáhlému otoku mozku.  Vysoce patologické nálezy EEG a výsledky magnetické rezonance poukazovaly na zánik buněk při nejtěžším hypoxickém poškození mozku. Každičký okamžik byl děsivý. Prognózy byly velmi špatné až beznadějné, lékaři a psychologové nás připravovali na to, že Filípek odejde navždy. 

 V úzké spolupráci s rodiči bylo dohodnuto přeložit Filípka v ještě intubovaném stavu do nemocnice Motol v Praze. Po dvou týdnech pobytu v rakouské nemocnici byl Filípek s maminkou letecky transportován do Prahy.

 Ve FN Motol se zdravotní stav začal pozvolna zlepšovat. Začali jsme s neurologickou rehabilitací. V listopadu 2011 absolvoval hyperbarickou kyslíkovou terapii v Kladně, s pozorovaným částečným pozitivním efektem na vědomí, avšak došlo k rozvoji epileptických projevů. Následovala úprava léků,  hospitalizován na neurologii, ORL pro úpravu kanyly v tracheostomii.

Duben 2012 

Po 7 měsících od nešťastné události je Filípek stále v apalickém stavu, ve stavu kdy není zcela při vědomí, ale snaží se spolupracovat. Díky soustavné péči rodičů, prarodičů, bratra, zdravotních pracovníků a dalších pomocníků, se Filípkův stav každým dnem zlepšuje.
V současnosti Filípek reaguje na podněty, směje se vtipům, reaguje na hračky, dává si jídlo do úst oběma ručkama, jeho pohybové schopnosti jsou každým dnem lepší. Je schopen sedět, otáčí se a má tendence stavět se na nohy, i když rovnováhu prozatím není schopen udžet.
Každý den rehabilitujeme, provádíme masáže, cvičení podle Vojtovy metody, bazální stimulace a především hledáme a zkoušíme všemožné způsoby, jak Filípkovi pomoci vrátit se do běžného stavu vědomí. Mimojiné trpí postraumatickým šokem. Návrat k normálnímu vědomí, může být do velké míry ovlivněn jakýmkoliv prožitkem, impulsem, který způsobí procitnutí z apalického stavu. S naší asistencí provádí všechny činnosti, které by dělal, kdyby byl zdravý. Vstát z postele, v koupelně si vyčistit zuby, jíst u stolu, ....každý jeho pohyb musí být veden tak, jakoby byl zdravý. Tím má možnost se "rozvzpomenout".

Pomoc pro Filípka

Pevně věříme tomu, že se Filípek uzdraví. V srpnu 2011 jsme od lékařů nedostávali téměř žádnou naději, přesto jsme se ani na chvilku nevzdali a nyní se radujeme z každého pokroku, který Filípek dělá. Spolupracujeme s lékaři, s psychoterapeuty, využíváme možnosti alternativní medicíny a nejvýznamější pomocí pro Filípka je soustavná rehabilitační péče. Děkujeme všem, kteří s námi sdílejí toto náročné období, děkujeme za veškerou pomoc a podporu, které se nám dostává.

Co Filípek potřebuje, aby se stav nadále zlepšoval

    Imuregen   kimberly   blesk  ziv-det

     

    Děkujeme dárcům