Sponzoři a pomocníciIMG 5639

Zde bychom chtěli projevit velké poděkování a vděčnost každému člověku, který nezůstal lhostejný k Filípkovu smutnému osudu, a který nám jakýmkoliv způsobem pomohl.

Zvláštní poděkování Filípkově rodině, bez jejíchž pomoci, by jsme vše jen těžko zvládli.
Naše největší díky !! patří Martině Jarabak - Mikyskové a jejímu muži MUDr. Jaroslavu Jarabak, ketří nám pomohli při Filípkově resustitaci v osudný den, na dálnici poblíž Grazu a tím mu zachránili život.
Velmi děkujeme panu primáři MUDr. Karlu Dlaskovi a MUDr. Blažkovi z kliniky dětské ARO v Motole.
Veliké poděkování naší milé ergoterapeutce z Motola paní Božence Svatkové a Báře.
Velice děkujeme paní Věrušce Faltové, rehabilitační specialistce, za odbornou pomoc, nepřetržitou fyzickou pomoc a psychickou podporu.
Děkujeme za velkou morální podporu od rodiny Mackových a Filípkově kamarádce Darince a Nathanovi.
Děkujeme paní Součkové, Nýčové a Vejvodové za pomoc s vyřízením dotací ze sociálních fondů.
Zvláštní dík naší milé kamarádce Sylvince Novotné, která vytvořila pro Filípka tyto webové stránky.
Zvláštní poděkování naší milé Mgr. Ivušce DOUDOVÉ.
Velice si vážíme přístupu Vážené paní starostky Hany Nedvědové a celeho Měú v Hronově. Paní starostko, moc moc děkujeme za Váš lidský přístup a velikou pomoc pro Filípka.
 

Sponzoři v roce 2018

Krakovka Miroslav
Ing.Hejduková
Vladimíra Statek
Stárkov sro.
Bc. Nedvědová
Hana Školníková
Dana Pařízek
Jaroslav Hofmanová
Petra Lantová
Zdeňka Šulová
Martina Švorčíková
Romana Kulhánek
Daniel Mesa
Parts
Bernard Tomáš
Město Stárkov
Občané města Hronov a okolí "ROCK PRO FILIPA"

Dovolte, abychom poděkovali pořadatelům adventního koncertu"BUĎME SI BLÍŽ"
který se konal třetí adventní neděli v Náchodském Beránku,za to, že se rozhodli věnovat dobrovolné vstupné našemu hendicapovanému synovi Filipovi.
Moc si vážíme Vaší pomoci. DĚKUJEME. Výtěžek akce dle dohody s pořadateli bude použit na konkrétní rehabilitační účely.
S upřímnými díky Knežourkovi.

Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří jste se i v tomto roce rozhodli pomocí naší rodině a podpořili našeho syna Filipa!!!
Velice moc si Vážíme Vaší pomoci!!!
Díky Vám všem se podařilo zajistit Filípkovi v příštím roce financování intenzivního rehabilitačního programu, který budeme schopni absolvovat snad vícekrát, uvidíme jaké přinese výsledky. Taktéž zajištění domácí rehabilitace, zajištění elektrického invalidního vozíku, dále se chystáme zahájit intenzivní hipoterapii v nové hale ve Velkém Poříčí.  DĚKUJEME za pomoc a přejeme  Vám Všem co nejkrásnější prožití Vánočních svátků, ať máte pevné zdraví a šťastný celý Nový rok 2019.

Prosinec 2017

S upřímným poděkováním za Vaší podporu Vám Všem přejeme co nejkrásnější rok 2018!

Rádi bychom poděkovali za finanční pomoc Filípkovi v roce 2017, kterou využijeme na rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech.
 
Ing.Vladimíra Hejduková
Bc.Hana Nedvědová
Statek Stárkov
Nadační fond Toník
Chrita Náchod
Dana Školníková
Monika Nebeská
Jaroslav Pařízek
Lemfeldová Petra
Koutová Ilona
Švorčíková Romana
Eva a Ivan Pařízkovi
Soňa Pařízková

Koncert pro Filípka

Děkujeme všem, kteří věnovali finanční podporu při charitativním koncertě pro Filípka v Hronově.
Zvláštní poděkování Lucie Poláková Vlková, za zorganizování této akce.
3  7

Děkujeme za pomoc při péči o Filípka

filipek
Děkujeme za velkou pomoc při péči o Filípka Péťě Skaunicové, která nám moc pomáhá a je mimo jiné i autorkou této Filipovi fotografie.
Děkujeme Kamile Mackové za ochotu a pomoc s Filípkem.

Děkujeme školám i jednotlivcům kteří se zapojili do sběru víček pro Filípka

16.9.2017

Letos se nabíralo celkově okolo 2600 Kg víček.
Děkujeme BSB, za výkup víček.

6

Děkujeme Terezce Kuříkové, která zorganizovala již po druhé sběr víček pro Filípka. Děkujeme mockrát děkujeme za pomoc firmě Doupovec, která zajistila převoz do Hronova. Je fajn, že je na světe stále spousta lidí, kteří pomáhají. A velké díky také Salónu Splněných Snů za uskladnění :-)

Děkujeme dětem ze ZŠ Komenského Náchod a ZŠ v České Skalici za víčka pro Filípka!
Dohromady okolo 500kg!!!!!

Milé děti ze základní školy Náchod Drtinovo náměstí a ze základní školy Náchod Běloves děkujeme za obrovské množství víček,které jste nasbíraly pro Filípka.

Květen 2017 - ADELI Medical Center

Díky nadaci First Hand Foundation Filip podstoupil intenzivní neurorehabilitační pobyt na klinice Adeli Centrum Piesťany.Tato klinika je jediná v Evropě, která se zabývá v takovém rozsahu pacientům s poškozením mozku. Děkujeme za tuto skvělou zkušenost, děkujeme za tu možnost poznat něco, co nám dává šanci na zlepšení Filípkova stavu. Celý týden už leze sám do postele, dokonce už z ní umí i vylézt, je daleko pohyblivější a budeme se snažit získat finanční prostředky abychom Filípkovi zajistili další terapii.

4 2

Leden 2014

Velice děkujeme za příspěvek na léčbu a její výdaje pro našeho Filípka!!
Dana Školníková
Martina Pohanková
Říhová Eva
Staňková Ivana
Iva Škodová www.nakupvklidu.cz
Nebeská Monika

Září 2014

1.9.2014 dostal Filípek finanční dar od Charity Náchod 5000kč z Tří králové sbírky.
Dovolte nám tímto poděkovat za celou naši rodinu a hlavně za Filípka.
Finanční potřeby využijeme k zaplacení tepapii pro Filípka a zakoupení inkontinenčních plen.

Listopad 2014

Děkujeme našemu sousedovi a vinovníkovi Davidovi Švorčíkovi za opětovný finanční příspěvek pro Filípka,který věnovali návštěvníci vinouny Triton.

triton

Prosinec 2014

p.Tomáš Jirman - Počítače Hronov, opravil Filípkovi zcela zdarma PC a ještě daroval poukázky na hračky v hodnotě 1000 Kč! !!! Moc dekujeme!!!!!
Děkujeme také Hance Nedvědové a Péťovi Bubeníčkovi za finanční dar pro Filípka, již jsou na cestě nakoupeny rehabilitační pomůcky - velký reha míč a pomůcky určené na ergoterapii a pleny na celé 3 měsíce!!!

Sbírání víček

Velice rádi bychom poděkovali všem, kteří se zapojili s námi do sběru víček pro Filípka! !!! Moc si vážíme pomoci Vás všech!!!!

Děkujeme školám, školkám i jednotlivcům, kteří se do sběru zapojili! Děkujeme Terezce Školnikové a jeji mamince, paní Švábové, která nám věnovala obrovské množství víček, zaměstnancům domova důchodců ve Skalici, oddíl hazené Náchod, Jana Kàbrtovà, Andrea Pešova, SPŠ Hronov a mnoho dalších hodných lidiček.

Děkujeme

Dovolte abychom poděkovali za finannční podporu pro Filípka v roce 2015

Dana Skolníková, Monika Nebeská, Denisa Jánská, Libor Lelek, Charita Náchod, Dobrá Věc, Farební Havrani.

Děkujeme Daniela Straková s dcerou a jeji kamarádka Terezka Kružíková. Přijeli navštívit Filípka a přivezli plné auto víček, které pro nás nasbíraly! A nejen to! Přijely předat Filípkovi nádherný vánoční dárek, finanční hotovost 20000Kč, kterou získaly dražbou! Velice děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili, do této akce!!!!!!!

drazba pro filipka

Sbírání víček

Děkujeme paní Kostelecké za víčka pro Filípka a také za balíček k Mikuláši!! Děkujeme za víčka které pro Filípka nasbírali žáci a učitelé Střední průmyslová škola Hronov, kteří nám předali dva plné pytle víček!!!!!  Dále děkujeme Evangelická škola Náchod za dva pytle víček, které pro Filípka děti nasbírali!!!!!!! Moc děkujeme Jiří Zima za opětovný sponzorský dar igelitové pytle pro sběr víček!!!! Děkujeme Gábince Gabriela Guarisco za sběr víček, které pro Filípka sbírá i všem v Atas elektromotory. Děkujeme za sběr víček pro Filípka, úžasných 8 pytlů: Daniela Straková, Miroslava Kozáková,
Lucie Kučerová, Blanka Volková, Ivana Kolandová se žáky ZŠ ve Vlašimy, Taneční skupina Oliver Vrchlabí.
Moc si vážíme Vaší pomoci! Děkujeme!
Z celého srdce Vám všem děkuji za finanční i moralní podporu pro našeho syna Filípka.
Naše těžká situace se tímto pro nás stavá daleko schudnější a Filípkovi mužeme dopřát vše, co opravdu nutně potřebuje!
Moc jste mu tímto ulehčili cestu a velice pomohli.
Jinak Filípkovi se daří čím dál lépe, snaží se sám chodit, dokonce již i na malé procházky i když s  rovnováhou je to ještě trochu horší.
Bohužel, stále je jestě odkázán na naši 24 hodinovou péči, ale věříme, že vše se v dobré obrátí!
 Za celou rodinu děkuje Tereza a Víťa (rodiče Filípka

Rok 2016

Soumarová Lenka-

Velice děkujeme p.učitelce Soumarové,za finanční podporu pro Filípka,Fílípkovi pomohl k zakoupení elektrické koloběžky,která mu bude pomáhát při delších trasách,když již chůze bude pro něj obtížná.

 

Hejduková Vladimíra-

Vladko,velice děkujeme za příspěvek pro Filíka!Příspěvek jsme využili na zakoupení dětských Cd,DVD,zvukových knížek,dále na zakoupení přípravku  na zvýšení imunity Colostrum,Multisanostolu a doplatek za nákup inkontinentních plen.

 

Stránský Martin-

Martine,děkujeme Ti za příspěvek pro Filípka,použili jsme ho k částečné úhradě osobního asistenta.Děkujeme!!!!!

 

Školníková Dana-

velice děkujeme za dlouhodobou podporu p. Školníkové našemu Filípkovi

Darované finanční prostředky použijeme na úhradu ergoterapie.

 

Nebeská Monika-

Velice děkujeme paní Monice za dlouhodobou podporu pro Filípka!

 

 
 
 

 

Imuregen   kimberly   blesk  ziv-det

 

Děkujeme dárcům