Anthroposofické preparáty

Při léčbě ANTHROP preparátů se snažíme uplatňovat celostní metody viz www.anthroposof.cz